Ewaluacja splotowa
  W książce autor... 
prezentuje teorię i praktykę Ewaluacji splotowej, jako model-wzorzec metodologii wartościowania cech lub zjawisk z użyciem narzędzi skalowanych;
opisuje innowacyjne strategie, metody i techniki badania za pomocą Skali dwuważonych ocen, konstruowanej na kryterium konkluzyjności wskaźników;
podaje nowe, specjalizowane miary statystyczne, służące m.in. do określania rozkładów realnych oraz dynamiki i efektywności procesów;
objaśnia implementację, weryfikację i normalizację Kwestionariusza Kultury Informatycznej, z instrukcją, jak utworzyć własne narzędzie;
przedstawia obszerny zbiór autorskich definicji związanych z ewaluacją, adresowanych za pomocą skorowidza rzeczowego.

Spis treści książki              O autorze               Prawa autorskie               Strona główna