Zmienne, symptomy indykatum
Konkretyzacja indykatum  Sens teoretyczny zmiennych 'przed' – symptomy oczekiwane
 Sens poznawczy zmiennych – symptomy szukane
 Sens empiryczny zmiennych – symptomy wskazywane
 Sens teoretyczny zmiennych 'po' – symptomy odkryte
Operacjonalizacja zmiennych  Desygnowanie zmiennych – definicje strukturalno-operacyjne
 Wskaźnikowanie zmiennych – argumenty a wartość wypowiedzi
 Taksonomia a sens merytoryczny – nazwy, kategorie i treści
 Porównywanie zmiennych – relacje par komplementarnych
 Bilansowanie Doznania i Poznania – rezultaty połówkowe
 Agregowanie Kultury informatycznej – uogólnienie symptomów
Strukturyzacja zmiennych  Wskaźniki – argumenty zmiennej losowej
 Składniki – konponenty zmiennych cząstkowych
 Czynniki – dominanty zmiennych splotowych
 Rezultaty połówkowe – czynniki globalne indykatum
 Wyniki – rezultaty zmiennej ogólnej indykatum
 Sploty – schematy ekstrakcji i agregacji
Interpretacja wskaźników  Rodzaj wskaźnika – afektywny / kognitywny
 Rodzaj pobudzenia – impuls / namysł
 Aspekt czasowy – retrospekcja / futurospekcja
 Aspekt trwałości – chwilowość / stałość
 Aspekt osobowy – introspekcja / ekstraspekcja
Interpretacja czynników  Opinie – praoceny wynikające z nastawienia
 Poglądy – oceny wynikające z uświadomienia
 Motywacje – predyspozycje do zaspokajania aspiracji
 Wprawa – dyspozycje do działań optymalnych
 Emocje – predyspozycje do reagowania uczuciowego
 Rozwaga – dyspozycje do podejścia rozumnego
Interpretacja składników  Ocena – stopień akceptacji zajęć informatycznych
 Aplauz – wyraz impulsywnej aprobaty komputerów
 Ambicje – aktualna chęć uczenia się o komputerach
 Intencje – zamiar używania komputerów w przyszłości
 Spokój – brak stresu przed komputerem i wobec klasy
 Odpór – odporność na uzależnienie się od komputera
 Osąd – uznanie przydatności i możliwości zastosowań
 Wgląd – wnikliwość i trafność oceny zastosowań
 Obycie – poziom własnych doświadczeń zaradności
 Pewność – siła przekonania o swych umiejętnościach
 Zdolność – ocena możliwości opanowania komputera
 Ogłada – roztropność decyzji i działań wobec komputera