O podręczniku
O propozycji
Ewaluacja splotowa InfoKultury
InfoCult™ Analyser 1.4
Techniki ewaluacji
Instalacja - Zasoby - Przekroje - Tabele - Opcje - Wykresy