Program do ewaluacji
  Program... 
przetwarza zbiory danych surowych, scala i archwizuje pliki, tworzy dodatkowe zasoby oznak niezbędnych do interpretacji;
oblicza wszystkie konieczne do analizy parametry statystyczne i umieszcza je w tabelach o modyfikowalnej strukturze;
wizualizuje statystyki za pomocą zaawansowanych wykresów, z możliwością zapisania i eksportu w grafice skalowalnej;
umożliwia zautomatyzowane generowanie tabel i wykresów dla wszyskich przekrojów przez zmienne i próby badawcze.


Sposób instalacji               O autorze               Prawa autorskie               Strona główna