O instalacji pakietu
Minimalne wymagania środowiska Komputer PC z procesorem minimum 300 MHz
 System operacyjny Windows 98+ / ME / 2000 / XP
 Monitor VGA 640x480 lub SVGA 800x600
Instalator
Główne składniki pakietu Analizator statystyczny INFOCULT.EXE
 Kreator tabel GRID.VBX     Kreator wykresów GRAPH.VBX
 Serwer wykresów GSW.EXE   z biblioteką GSWDLL.DLL
 Kreator wskaźnika HMETER.VBX     Objaśnienie CZYTAJ.TXT
 Kwestionariusz polski QUEST-PL.DOC i angielski QUEST-EN.DOC
 Instalator / deinstalator – INSTALL.EXE / UNINSTAL.EXE
 Biblioteka translacji języka VBasic VBRUN300.DLL
 Dane przykładowe X-X-X.DXT  oraz  Y-Y-Y.DXT
Instalacja i uruchomienie – W folderze tymczasowym uruchom plik:  ZipInfoCult.exe
 – Po samorozpakowaniu uruchom Instalator:  INSTALL.EXE
 – Zaakceptuj lokalizację docelową, klikając przycisk:  Instaluj
 – Z foldera tymczasowego usuń rozpakowane pliki źródłowe
 – Uruchom:  Start / Programy / InfoCult™ / InfoCult™ Analyser
Odinstalowanie – Wybierz z menu:  Start / Programy / InfoCult™ / Uninstall
 – Po ukazaniu się Deinstalatora sprawdź poprawność lokalizacji
 – Zaakceptuj odinstalowanie pakietu, klikając przycisk:  Usuń
 – Z dysku usuwany jest pakiet, z wyjątkiem plików użytkownika
 – Instalacja / deinstalacja nie zmienia niczego w rejestrach