Zasoby, obsługa zbiorów
Rodzaje zasobów Zbiory danych surowych i obrazów zapisanych w formie plików
 Zasoby danych, tabel i wykresów generowanych w komputerze
 Nakładki informacyjne i wersje językowe interfejsu
Następne
Obsługa plików Wczytaj... – ładowanie plików do pamięci operacyjnej
 Dołącz... – scalanie danych do przetwarzania łącznego
 Zapisz... – archiwizacja plików na dysku lub innym nośniku
 Usuń... – kasowanie plików z dysku lub nośnika zewnętrznego
Obsługa zasobów dynamicznych  Twórz  – automatyczne generowanie tabel i wykresów
 Kopiuj  – umieszczanie zasobów dynamicznych w schowku
 Pokaż  – odtwarzanie zasobów dynamicznych ze schowka
 Drukuj  – wysłanie aktywnego zasobu na drukarkę
Obsługa interfejsu  Info...  – wywołanie okna informującego o programie
 English / Polish  – przełączanie wersji językowej interfejsu
 Zamknij  – wyłączenie programu i sprzężonego serwera
  – przy takim zamknięciu zapamiętywane są ustawienia opcji