Tabele, statystyki
Oferta menu  Wybór przekrojów analitycznych i kwerend statystycznych
 Tabele miar – argumenty, komponenty, dominanty, rezultaty
 Osiągnięcia prób badawczych – oznaki lokalne i globalne
Statystyki
WskaźnikiWskaźniki
SkładnikiSkładniki
CzynnikiCzynniki
Edycja i atrybuty  Zaznaczanie i kopiowanie do schowka
 Odtwarzanie i edytowanie zewnętrzne
 Zmiana napisów ze słów na symbole
 Przełączanie na język angielski
 Wybór czcionki blokowej lub szeryfowej
ZaznaczanieZaznaczanie
Zmiana napisówZmiana napisów
Wyniki Wyniki