Opcje, atrybuty obrazów
Rodzaje atrybutów Właściwości związane z podbarwianiem wykresów
 Właściwości związane z językiem i rodzajem napisów
 Właściwości związane z wielkością i krojem czcionek
Opcje i atrybuty
Grupy i opcje wyboru atrybutów  Opcje barw, deseni i tła wykresów wyświetlanych na ekranie
 – kolorowe, pastelowe, półtonowe, kreskowe, z tłem lub bez
 Opcje podbarwiania wykresów zapisywanych do plików *.WMF
 – kolorowe, pastelowe, półtonowe, kreskowe
 Opcje wykresów kopiowanych lub chwytanych do schowka
 – kolorowe, pastelowe, półtonowe, kreskowe lub zrzut z ekranu
 Opcje barw, deseni i tła wykresów wysyłanych na drukarkę
 – kolorowe, pastelowe, półtonowe, kreskowe lub wydruk ekranu
 Opcje wyboru języka menu, napisów na wykresach i w tytułach
 – polskie, angielskie, symbole zamiast nazw, tytuły lub bez
 Opcje wyboru wielkości czcionki i kroju bez- lub szeryfowego
 – domyślne, mniejsze, większe, blokowe
        Optymalne ustawienia opcji mogą być zapamiętywane
    Zmiany języka, napisów i kroju czcionek dotyczą także tabel