Wykresy, analiza wizualna
Oferta menu Ustawianie opcji i atrybutów tworzenia grafiki
 Wykresy miar chwilowych – średnie, poziomy, dyspersje
 Wykresy miar dystansowych – kierunki, tendencje, dynamika
Wykresy
ŚrednieŚrednie
Wykres punktowy
PoziomyPoziomy
Wykres odcinkowy
DyspersjeDyspersje
Wykres pasmowy
Opcje i atrybuty Średnie jednej, dwóch lub trzech prób
 Wykres pomiarów 'przed', 'po' lub obu
 Wybór rodzaju podbarwiania wykresu
 Kopiowanie i odtwarzanie ze schowka
 Zapis do plików w grafice skalowalnej
 Drukowanie w grafice skalowalnej
 Drukowanie obrazu okna z ekranu
 Zmiana napisów ze słów na symbole
 Dołączanie podpisu pod wykresem
 Przełączanie na język angielski
 Wybór rodzaju i wielkości czcionek
KierunkiKierunki
Wykres biegunowy
TendencjeTendencje
Wykres słupkowy
DynamikaDynamika
Wykres wektorowy