Ewaluacja splotowa
  Prawa autorskie  
Niniejszy serwis prezentuje chronione wytwory intelektualne: dorobek naukowy, abstrakty, ilustracje i oprogramowanie.
Zapożyczenie taksonomii pojęć, strategii, metod, technik, miar, zmiennych, symptomów lub oznak wymaga podania źródła.
Wykorzystanie jakiejkolwiek grafiki: obrazów, zrzutów, animacji, wykresów lub fotografii bez zgody autora jest zabronione.
Oprogramowanie udostępnione jest na zasadach Shareware – użycie do badań własnych wymaga uiszczenia drobnej opłaty. Do ćwiczeń z nabytą książką przysługuje prawo Freeware.

Strona główna                 O autorze                 Opis podręcznika                 Opis programu