Prawa autorskie
  Autor:   Stanisław Ubermanowicz  
Pracownik naukowo-techniczny w Zakładzie Technologii Kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Wykształcenie: magister pedagogiki medialnej, inżynier telekomunikacji, informatyk i elektronik, technik chemik, mistrz fotograf, skrzypek i gitarzysta.
Specjalizacja: realizowanie badań naukowych i inwestycji aparaturowych, wdrażanie technologii ICT do edukacji, ewaluacja procesów społecznych.
Główne osiągnięcia: system telewizji dydaktycznej (patent i wdrożenie), system interaktywnego wideo, nowe strategie i miary ewaluacji splotowej, ewaluacja Nowej Matury oraz InfoKultury, wielomodalne stanowiska ekspozycyjno-rejestracyjne, innowacyjne strategie i programy edukacyjne.
Hobby: rozmaite formy twórczości – projektowanie, programowanie, aranżacje muzyczne, fotografia, film, malarstwo, szachy i brydż sportowy.

Strona główna               Prawa autorskie               Opis podręcznika               Opis programu