Zaznaczanie i kopiowanie do schowka
  

  Przykładowa tabela po obróbce w edytorze tekstu